• Horizontal Storage Tank

    Horisontell lagringstank

    Horisontell kryogen lagringstank Under perfekt kapacitet och tryck är varje kryogen lagringstank mycket standardiserad för att spara kostnader och förkorta leveranstiden. Många modulära tillbehör finns tillgängliga för att uppfylla de flesta applikationskrav. Detaljer introducerade Runfeng tillhandahåller standardbehållare för gaslagring i två specifikationer, vertikala och horisontella, med ett maximalt tillåtet arbetstryck på 3 400 till 80 000 liter. 175 till 500 psig (12 till 37 barg). Under perfekt kapa ...